Lịch làm việc tuần II tháng 8 năm 2018

  • Thời gian:
    • Từ 06/08/2018
    • Đến 12/08/2018
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

Thứ/Ngày

NỘI DUNG LÀM VIỆC

CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2
6/8

- Triển khai tiếp nhận học sinh K39 nhập học (Kiểm tra phòng ở của học sinh)

- Đ/c Sáng

Thứ 3
7/8

- Tổ chức gặp mặt các tân tiến sĩ và chia tay CB nghỉ hưu năm 2018

- BGH, P. TCHC

Thứ 4
8/8

- Tổ chức nhập học K39

- P.C tác HSSV,Khối nội chính

Thứ 5
9/8

- Tiếp nhận HS K39 nhập trường

- Họp Ban TV thống nhất một số nội dung  về công tác cán bộ.

- P.C tác HSSV

- Ban TV

 

Thứ 6
10/8

-Họp khoa triển khai nhiệm vụ công tác T.8 và năm học 2018-2019

-Học chính trị đầu khoá K39, phổ biến giới thiệu các chuyên ngành đào tạo

 

-Các khoa, phòng

 

-Các khoa

 

 
Thứ 7
11/8

-Khai giảng lớp sơ cấp Bưu chính Bưu điện Ninh Bình

 

-Giới thiệu các chuyên ngành đào tạo cho K39

-Đ/c P.Cường, đ/c Sơn,

Khoa BC

-Các khoa

CN
12/8

-Triển khai lắp đặt phòng thực hành Lý, Hoá

-Đón HSSV K13,K14 lên hè

-Đ/c P.Cường

-P.CT HSSV

Ghi chú :

  • Đ/c Sáng chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng ở, màn, gối, chăn, bếp ăn) phục vụ học sinh K39 nhập học.