Lịch làm việc tuần I tháng 11 năm 2018

  • Thời gian:
    • Từ 05/11/2018
    • Đến 11/11/2018
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

Thứ/Ngày

NỘI DUNG LÀM VIỆC

CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2
5/11

- Thông qua đề cương đề tài NCKH

-Đ/c P.Cường

Thứ 3
6/11

- Làm việc với đoàn UBKT Thành uỷ

- Làm việc với khối nội chính về công tác an toàn tài sản

- Làm việc với đoàn kiểm tra PA83-CA tỉnh

- Khai mạc giải cầu long công đoàn

- BTV+UBKT

- Đ/c P.Cường, đ/c Sáng

- Đ/c Chu Cường

- Đ/c Sáng, đ/c Hưng

Thứ 4
7/11

- Đón và làm việc với trường CĐ K.tế HCM

- Họp các tiểu ban triển khai KH tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường

- Dự hội thảo trao đổi GV Đông nam Á

- BGH

- BGH

- Đ/c L.Hương, đ/c Hoa

Thứ 5
8/11

- Bốc thăm thi đấu giải thể thao hữu nghị

- Đăng cai hội nghị tập huấn Sở tư pháp

- Họp ban xây dựng kỷ yếu

- Đ/c Sáng, đ/c Hưng

- Đ/c Sáng. đ/c Hoa Hiền

- Đ/c P.Cường

Thứ 6
9/11

-Đi công tác Quảng Ninh

- Đ/c P.Cường, đ/c Sơn

 
Thứ 7
10/11

 

 

CN

11/11

  • Đăng cai tổ chức giải thể thao hữ nghị Việt Nam-Lào

 

Ghi chú :