Lịch làm việc tuần III tháng 5 năm 2019

  • Thời gian:
    • Từ 13/05/2019
    • Đến 19/05/2019
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính TN

THỨ/NGÀY

                            NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

13/5/2019

-Làm việc với Sở Tài chính

-Đ/c P.Cường, đ/c Thu KH-TC

Thứ 3

14/5/2019

-Đón trường THCS Xuất Tác-Võ Nhai

-Đón Trường THCS Tân Long-Đồng Hỷ

-Tổ TS (buổi sang)

-Tổ TS (buổi chiều)

Thứ 4

15/5/2019

-Đi công tác Bắc Cạn-Cao Bằng-Lạng Sơn

-Đ/c P.Cường, đ/c Sơn, đ/c P.Anh

Thứ 5

16/5/2019

-Đón trường THCS Quang Sơn-Đồng Hỷ

-Đi công tác Cao Bằng-Lạng Sơn

-Tổ TS (buổi chiều)

-Đ/c P.Cường

Thứ 6

17/5/2019

-Đón Trường THCS Thần Sa-Võ Nhai

-Tổ TS

Thứ 7

18/5/2019

-Đón trường THCS Sảng Mộc-Võ Nhai

-Tổ TS

Chủ nhật

19/5/2019

 

 

 

Ghi chú: