Lịch làm việc tuần II tháng 6 năm 2019

  • Thời gian:
    • Từ 10/06/2019
    • Đến 16/06/2019
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

    THỨ/NGÀY

                                  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

10/6/2019

-Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2019

-Dự làm việc kiểm tra công tác Đoàn, Hội

-Làm việc với Sở TC về kinh phí không tự chủ

-Họp BTV Đảng uỷ (16h)

-Đ/c Sáng

-Đ/c K.Anh

-Đ/c P.Cường

-BTV

Thứ 3

11/6/2019

-Thông qua đề tài cấp cơ sở

-Hội đồng

Thứ 4

12/6/2019

-Thông qua đề tài NCKH

-Hội đồng

Thứ 5

13/6/2019

-Thông qua đề tài NCKH

-Hội đồng

Thứ 6

14/6/2019

-Đi công tác Hà Nội

-Kiểm tra bắn đạn thật DQTV

-Họp giải quyết bồi thường GV thôi việc

-Đ/c P.Cường, đ/c Sáng

-Đ/c Sáng

-BGH+Tổ chức

Thứ 7

15/6/2019

 

 

Chủ nhật

16/6/2019

-Họp triển khai cuộc thi tay nghề quốc gia lần thứ 11

-Đ/c P.Cường, đ/c Ngoc (ĐT), đ/c Minh (ĐTVT)

 

Ghi chú: