Lịch làm việc tuần IV tháng 6 năm 2019

  • Thời gian:
    • Từ 24/06/2019
    • Đến 30/06/2019
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

  THỨ/NGÀY

                                NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

24/6/2019

-Đi công tác Tổng cục GDNN

-Đưa HS K37 làm thủ tịc dự thi tốt nghiệp THPT

-Cử HS đón đoàn Hàn Quốc tại UBND tỉnh

-Đ/c P.Cường, đ/c Hà

-Đ/c C.Cường, đ/c Ngọc

-Đ/c K.Anh

Thứ 3

25/6/2019

-Thi tốt nghiệp THPT K37

-Họp HĐ sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

-Đi công tác Bắc Sơn

-Đ/c C.Cường, đ/c Ngọc

-Đ/c Sáng

-Đ/c L.Minh, đ/c H.Hiền

Thứ 4

26/6/2019

-Thi tốt nghiệp THPT K37

-Họp về hoạt động của Bưu cục và tổ bảo vệ

-Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại LĐ khoa

-Đ/c C.Cường, đ/c Ngọc

-Hội đồng

-Đ/c L.Minh

Thứ 5

27/6/2019

-Thi tốt nghiệp THPT K37

-Làm việc với đoàn thanh tra Sở TNMT về tài nguyên nước

-Hội nghị Ban tuyên giáo tỉnh uỷ

-Đ/c C.Cường, đ/c Ngọc

-Đ/c Sáng

-Đ/c Sáng

Thứ 6

28/6/2019

-Lễ bế giảng và trao bằng TN cho HS K37, CĐ K13, lễ tri ân K13

-BGH, P.QLĐT, P.CTHSSV, Đoàn TN

Thứ 7

29/6/2019

 

 

Chủ nhật

30/6/2019

 

 

 

Ghi chú: