Lịch làm việc tuần II tháng 9 năm 2019

  • Thời gian:
    • Từ 09/09/2019
    • Đến 15/09/2019
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

    THỨ/NGÀY

                             NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

9/9/2019

-Dự HN 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

-Họp triển khai hội diện văn nghệ Hội HN Việt Lào

-Họp hội đồng bổ sung báo cáo tự đánh giá

-Đi công tác Thái Lan

-Đ/c P. Cường, đ/c Hảo

-Đ/c K.Anh, đ/c Lê

-Hội đồng

-Đ/c Sáng, đ/c Hoa

Thứ 3

10/9/2019

-Họp hội đồng xét đăng ký NCKH năm học 2019-2020

-Hội đồng

Thứ 4

11/9/2019

-Đi công tác vụ nhà giáo-Tổng cục GDNN

-Bình xét thi đua T7+T8

 -Đ/c P.Cường, đ/c Ngọc

-Hội đồng

Thứ 5

12/9/2019

-Thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Bưu cục thực hành

-Hội đồng, khoa NVBC

Thứ 6

13/9/2019

 

 

Thứ 7

14/9/2019

-Đăng cai thi tuyển công chức huyện Định Hoá

-Hội đồng, đ/c K.Anh

Chủ nhật

15/9/2019

-Đón và làm việc với trường Thu Nguyệt-Nhật Bản

-Đ/c K.Anh, khoa QT, TTLK

 

Ghi chú: