Lịch làm việc tuần III tháng 5 năm 2020

  • Thời gian:
    • Từ 18/05/2020
    • Đến 24/05/2020
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

THỨ/NGÀY

                                   NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

18/5/2020

-Làm việc với tư vấn thiết kế sửa chữa, nâng cấp nhà hội trường lớn

-BQL dự án

Thứ 3

19/5/2020

-Làm việc với lãnh đạo hiệp hội và LĐ trường đại học Thanh Đong

-BGH, LĐ P. CT HSSV, Khoa QT

Thứ 4

20/5/2020

-Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

-Đ/c P.Cường, đ/c Sáng

Thứ 5

21/5/2020

-Tổ chức Đại hội Đảng bộ trường khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025 (Cả ngày)

-Toàn Đảng bộ

Thứ 6

22/5/2020

-Họp HĐND Thành phố Thái Nguyên

-Đ/c Kim Anh

Thứ 7

23/5/2020

 

 

Chủ nhật

24/5/2020

 

 

 

Ghi chú: