Lịch làm việc tuần iii tháng 9 năm 2020

  • Thời gian:
    • Từ 14/09/2020
    • Đến 20/09/2020
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

   THỨ/NGÀY 

                                 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

14/9/2020

 

 

Thứ 3

15/9/2020

-Khai giảng lớp Lắp đặt, bảo dưỡng, hàn nối, đo kiểm cáp quang Phú Thọ

-Họp triển khai KH Hội giảng cấp tỉnh

-Đ/c P.Cường, đ/c Sơn, Khoa ĐTVT

-Đ/c P.Cường, đ/c Ngọc

Thứ 4

16/9/2020

-Họp Ban quản trị-Biên tập Website

-BQT-BT Website

Thứ 5

17/9/2020

-Thi tuyển dụng VNPT Yên Bái

-Dự hội nghị làm việc với Tổng cục tại Sở lao động

-Họp hội đồng NCKH

-Đ/c Sơn, K.ĐTVT

-Đ/c P.Cường, đ/c Ngọc

Thứ 6

18/9/2020

-Họp HĐND thành phố TN

-Hội nghị GV đầu năm (chiều)

-Đ/c K.Anh

Thứ 7

19/9/2020

-Nghiệm thu phòng thực hành chế biến món ăn, quét dọn, lăn sơn lại phòng.

-Hội nghị CNVC đầu năm (sáng)

-Đ/c Sáng, P.QTTB

Chủ nhật

20/9/2020

 

 

 

Ghi chú: