Lịch làm việc tuần III tháng 10 năm 2020

  • Thời gian:
    • Từ 12/10/2020
    • Đến 18/10/2020
  • Địa điểm:

    Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

     THỨ/NGÀY

                                 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÁ NHÂN-ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

12/10/2020

-Dự lễ công bố thành lập trường CĐ Luật miền Bắc

-Đ/c P.Cường, đ/c Lèng Minh

Thứ 3

13/10/2020

 

 

Thứ 4

14/10/2020

-Họp triển khai công tác tự đánh giá chương trình và chất lượng đào tạo

-Họp BC viên T10/2020 tại thành uỷ

-Hội đồng

-Đ/c Lèng Minh

Thứ 5

15/10/2020

-Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức (thành uỷ TN)

-Thi tuyển NVKD cho VNPT Cao bằng

-Họp liên ngành Soe NV bổ sung CĐCS của HSSV

-Đ/c P. Cường

- TT sát hạch

-Đ/c P.Cường, P.KHTC

Thứ 6

16/10/2020

-Chúc mừng ngày truyền thống các Ban XD Đảng và VP cấp uỷ

-Đ/c P.Cường, VPĐU

Thứ 7

17/10/2020

-Giao lư VH Hàn Quốc – Chế biến các món ăn Hàn Quốc

-Đ/c K.Anh, Khoa NN, Koa QT, Khoa QTKD

Chủ nhật

18/10/2020

 

 

 

Ghi chú: