Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên


CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
 

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền
Tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên hiện nay thực hiện theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo
- Hiệu trưởng
- Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
- Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính
- Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế.
2. Các đơn vị trực thuộc: 28 đơn vị
- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Quản trị - Thiết bị
- Phòng Quản lý đào tạo
- Phòng Quản lý khoa học
- Phòng Công tác học sinh sinh viên
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
- Tổ bảo vệ
- Ban quản lý khu nội trú
- Trạm y tế
- Trung tâm Thông tin thư viện
- Trung tâm Liên kết đào tạo, Bồi dưỡng và Hỗ trợ học sinh sinh viên
- Trung tâm Dịch vụ kế toán kiểm toán và tư vấn tài chính
- Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề bưu chính viễn thông
- Khoa Kế toán
  + Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
  + Bộ môn Kế toán Nhà nước
  + Bộ môn Kiểm toán
  + Bộ môn Thống kê - Phân tích
- Khoa Tài chính - Ngân hàng
  + Bộ môn Tài chính - Ngân hàng
  + Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
  + Bộ môn Tài chính công
  + Bộ môn Thuế
  + Bộ môn Bảo hiểm
- Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch
  + Bộ Quản lý kinh tế
  + Bộ môn Quản trị kinh doanh
  + Bộ môn Quản trị khách sạn nhà hàng
  + Bộ môn Kinh doanh bưu chính viễn thông
- Khoa Luật
  + Bộ môn Pháp luật
  + Bộ môn Quản lý nhà nước
- Khoa Công nghệ thông tin
  + Bộ môn Tin học đại cương
  + Bộ môn tin học ứng dụng
  + Bộ môn Thương mại điện tử
- Khoa Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
  + Bộ môn Kỹ thuật đài trạm viễn thông
  + Bộ môn Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
  + Bộ môn Tự động hóa
  + Bộ môn Cơ sở và nguồn điện viễn thông
  + Bộ môn Truyền thông đa phương tiện
- Khoa Nghiệp vụ bưu chính
  + Bộ môn Tài chính bưu chính
  + Bộ môn Nghiệp vụ phát hành báo chí 
  + Bộ môn Nghiệp vụ điện hoa - quà tặng
  + Bộ môn Nghiệp vụ Bưu kiện - chuyển phát nhanh
- Khoa Cơ bản - Cơ sở
  + Bộ môn toán
  + Bộ môn Tiếng Việt
- Khoa Ngoại ngữ
  + Bộ môn Tiếng Anh
  + Bộ môn Ngôn ngữ Nhật Bản
  + Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc
  + Bộ môn Tiếng Trung Quốc
- Khoa Lý luận chính trị
  + Bộ môn Những Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin
  + Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng Việt Nam
- Khoa Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng
  + Bộ môn Giáo dục thể chất
  + Bộ môn Giáo dục quốc phòng
- Khoa Quốc tế
- Trường Mầm non Tài Hoa
II. Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020
1. Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII 
Gồm 15 ủy viên với tổ chức như sau:
- Bí thư Đảng ủy
- Các Phó bí thư:
+ Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Ủy ban kiểm tra
+ Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách tuyên giáo
- Các ủy viên Ban thường vụ: 2 ủy viên
- Các ủy viên Ban chấp hành: 10 ủy viên.
2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Các ủy viên Ủy ban kiểm tra: 2 ủy viên
3. Các chi bộ trực thuộc: 18 chi bộ
- Chi bộ Khối văn phòng
- Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên
- Chi bộ Công nghệ thông tin - Trung tâm - Thư viện
- Chi bộ Ban Quản lý Khu nội trú - Trạm Y tế - Trường Mầm non
- Chi bộ Thanh tra - Khảo thí
- Chi bộ phòng Quản lý đào tạo
- Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính
- Chi bộ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
- Chi bộ khoa Tài chính
- Chi bộ khoa Kế toán
- Chi bộ khoa Luật
- Chi bộ khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng
- Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch
- Chi bộ khoa Cơ bản cơ sở
- Chi bộ khoa Lý luận chính trị
- Chi bộ khoa Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
- Chi bộ khoa Nghiệp vụ bưu chính
- Chi bộ Trung tâm Sát hạch Nâng bậc nghề bưu chính viễn thông
III. Các tổ chức đoàn thể
- Công Đoàn trường
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Hội Sinh viên
- Hội Cựu chiến binh.
- Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
IV. Các đơn vị có tư cách pháp nhân
- Trung tâm Liên kết đào tạo, Bồi dưỡng và Hỗ trợ HSSV
- Trường Mầm non Tài Hoa
V. Các đơn vị khác
- Trung tâm Đào tạo tiếng Hàn Quốc và Tư vấn du học Hàn Quốc
- Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật Bản và Tư vấn du học Nhật Bản
- Trung tâm Tuyển sinh
- Ban Quản trị Website./.


Quảng cáo
tuyen-dung
Liên kết đào tạo
khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?

     
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn