Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Ngành và chuyên ngành đào tạo

NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

HỆ CAO ĐẲNG                                        HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP     
 - Kế toán tài chính                                 - Kế toán doanh nghiệp                    
 - Kế toán Nhà nước                                - Kế toán xây dựng                           
 - Kế toán tổng hợp                                  - Thiết kế và quản lý website           
 - Tài chính công                                     - Thương mại điện tử                         
 - Tài chính doanh nghiệp                       - Bảo hiểm                                         
 - Ngân hàng                                            - Marketing                                       
 - Dịch vụ pháp lý                                     - Quản lý kinh doanh                         
 - Quản trị kinh doanh                             - Thư ký văn phòng                           
 - Hệ thống thông tin quản lý                  - Hành chính văn phòng                   
 


Quảng cáo
tuyen-dung
Liên kết đào tạo
khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?

     
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn