Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Tin tức khoa Điện tử Viễn Thông
Chuẩn đầu ra và CTK TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
(30/11/2016)
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
Học ngành Điện tử viễn thông ra làm gì?
(30/11/2016)
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
Chuẩn đầu ra và CTK CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông
(30/11/2016)
Chuẩn đầu ra và Chương trình khung CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông
Học ngành Điện tử viễn thông ra làm gì?
(30/11/2016)
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
Chuẩn đầu ra và CTK TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
(30/11/2016)
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
Đào tạo và đánh giá năng lực cho cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật VNPT Hưng Yên
(12/10/2016)
Được sự phối hợp giữa trường CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên và VNPT Hưng Yên, trong 2 ngày 21 và 22/9/2016 giảng viên khoa KT ĐTVT đã tổ chức thành công kỳ bồi dưỡng và đánh giá năng lực cho cán bộ kỹ thuật VNPT Hưng Yên.
Đào tạo và Đánh giá năng lực nhân viên kỹ thuật VNPT các tỉnh
(04/10/2016)
Các khoá Đào tạo và Đánh giá năng lực cho nhân viên kỹ thuật tại viễn thông (VNPT) các tỉnh thành phố
Quảng cáo
tuyen-dung
khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?

     
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn