Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Tin tức
Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 
Thức hiện Kế hoạch số 445/KH-CĐKTTC ngày 30/12/2016 về kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn nghiệp vụ như sau:

TT Nội dung Thời gian Địa điểm
1 Bài kiểm tra viết 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 22/02/2017 Phòng Tuyền thống
2 Phỏng vấn, sát hạch   Phòng Tuyền thống
- Tiểu ban tiếng Hàn Quốc 14 giờ 00 đến 14 giờ 30 ngày 22/02/2017
- Tiểu ban Quản lý sinh viên nội trú nước ngoài 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 22/02/2017
- Tiểu ban Thư viện 15 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 22/02/2017
3 Đánh giá tiết giảng thứ nhất    
- Môn Quản trị kinh doanh bưu chính  14 giờ 00 đến 15 giờ 00 ngày 22/02/2017 Phòng 301. Thư viện
- Môn Giáo dục Thể chất  15 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 22/02/2017 Phòng 301. Thư viện
4 Chấm kiểm tra viết 08 giờ 00 ngày 23/02/2017 Phòng Tuyền thống
- Tiểu ban tiếng Hàn Quốc
- Tiểu ban Quản lý sinh viên nội trú nước ngoài
- Tiểu ban Thư viện
5 Đánh giá tiết giảng thứ hai    
- Môn Quản trị kinh doanh bưu chính  14 giờ 00 đến 15 giờ 00 ngày 23/02/2017 Phòng 301. Thư viện
- Môn Giáo dục Thể chất  15 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 23/02/2017 Phòng 301. Thư viện

Quảng cáo
tuyen-dung
khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?

     
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn