Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Tin tức
Lịch công tác tuần III tháng 1 năm 2017 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Tuần III tháng 1 năm 2016)

Thứ/Ngày NỘI DUNG LÀM VIỆC CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH
Thứ 2
16/1

- Làm việc với C.ty tư vấn kiến trúc
- Thông qua đề tài khoa học

- Đ/c P.Cường
- Đ/c Dương
Thứ 3
17/1
- Nghiệm thu đề tài Kh cấp trường
- Học NQ TƯ 4 (toàn cơ quan)
- Các hội đồng
- Đ/c Dương
Thứ 4
18/1
- Đi công tác Hải Dương, Hà Nội
- Đ/c Dương, khoa QTKD
Thứ 5
19/1
- Họp BCH thông qua nghị quyết về các n/vụ trọng tâm 2017, họp xét nâng lương sớm 2016
- T/chức đưa HS hệ TC K37 về Tết
- BGH, trưởng các đơn vị

- P.Công tác HSSV
hứ 6
20/1
- T/chức đưa HS hệ TC K37 về Tết
- T/chức nghệm thu đề tài KH
- P.Công tác HSSV
- Các hội đồng
 
Thứ 7
21/1
- Đi thăm hỏi các đ/c lãnh đạo đã nghỉ chế độ và gia đình chính sách
- T/chức đưa HS hệ TC K37 về Tết
- BGH, P.TCHC

- P.Công tác HSSV

CN
22/1
Ghi chú
 :

Quảng cáo
tuyen-dung
khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?

     
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn