Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Tin tức
Thông báo giao ban CT HSSV tháng 3-2017 
Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Thực hiện nhiệm vụ, công tác HSSV tháng 03-2017, Nhà trường thông báo tới các đơn vị, các lớp HSSV kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban tháng 03-2017 như sau:

I -  NỘI DUNG

1. Đánh giá việc thực hiện: Nhiệm vụ trọng tâm, việc chấp hành các nội quy, quy định; quy chế nội trú, ngoại trú của HSSV toàn trường trong tháng 03/2017.

2. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 04/2017.

3. Đoàn thanh niên đánh giá, tổng kết, khen thưởng thành tích các hoạt động Đoàn tháng 03/2016. Triển khai các hoạt động Đoàn TN, Hội SV trọng tâm trong tháng 04/2017.

4. Đối thoại giữa HS-SV với nhà trường..

II – YÊU CẦU

- GVCN triển khai sinh hoạt lớp từ ngày 21/03 đến ngày 29/03/2017, nhận xét việc thực hiện quy chế của HSSV tháng 03 năm 2017. Chỉ đạo BCS rà soát, kiểm điểm những HS-SV vi phạm quy chế...  để đề nghị hình thức xử lý..

- BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Khoa GDTC tổng hợp các hoạt động về VHVN-TDTT khối HSSV gửi về Phòng Công tác HSSV để tổng kết, ra quyết định khen thưởng.

- Các báo ban, các biên bản xét kỷ luật với HS-SV từ khiển trách đến Cảnh cáo trước toàn trường trở lên đối với HS-SV nộp cho đ/c Hùng. Hạn cuối: 15h00 ngày 29/03/2017.

- Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để trả lời đối thoại với HS-SV.

III - THỜI GIAN

1. Thời gian:

- GVCN, HSSV: 7h15 ngày 01/04/2017.

- Các thầy cô lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trong trường thời gian có mặt: 8h00 ngày 01/04/2017.

2. Địa điểm: Hội trường lớn.

3. Thành phần:

- Ban Giám Hiệu.

- Trưởng hoặc phó các phòng, khoa, Bộ môn, Thư viện, Trạm y tế.

- BCH Đoàn trường, Hội SV, Ban quản lý nội trú, Bảo vệ.

- GVCN 100% phải có mặt.

- GVCN thông báo cho Ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp có mặt đầy đủ. Gồm các lớp: cao đẳng K11, K12, K13, TC K37, Lào K6, CĐ liên thông K10.

- Các HS-SV bị kỷ luật phải có mặt đầy đủ để nghe quyết định kỷ luật.

* Chú ý:

- HSSV dự hội nghị giao ban phải có sổ sách để ghi chép.

- Phòng QTTB chuẩn bị hội trường trước ngày giao ban 1 buổi

 (Kê bàn, ghế, khăn trải bàn và kê xếp sân khấu, nước uống phục vụ cho đối thoại, máy chiếu, ampli loa đài).

- Các đồng chí tham gia đi dự  phải có sổ sách để ghi chép.

- GVCN thông báo các kế hoạch đến từng lớp HS-SV mình phụ trách.

HIỆU TRƯỞNG


Quảng cáo
tuyen-dung
khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?

     
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn