Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Giáo dục pháp luật_13.3.2017: Tại đây
Chính trị_9.3.2017: Tại đây
Tiếng anh HP1_9.3.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_3.3.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ phụ
Tiếng anh HP1_28.2.2017: Tại đây
Giáo dục quốc phòng_28.2.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Điểm thi các môn lớp 10A10 và 10A11
Văn_13.2.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_22.1.2017: Tại đây
Giáo dục pháp luật_22.1.2017: Tại đây
Hóa học_22.1.2017: Tại đây
Chính trị_20.1.2017: Tại đây
Địa lý_20.1.2017: Tại đây
Vật lý_20.1.2017: Tại đây
Sinh học_20.1.2017: Tại đây
Lịch sử_20.1.2017: Tại đây
Toán_20.1.2017: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Giáo dục pháp luật_29.12.2016: Tại đây
Giáo dục chính trị_28.12.2016: Tại đây
Toán_15.12.2016: Tại đây
Hóa học_8.12.2016: Tại đây
Địa lý_20.12.2016: Tại đây
Sinh Học_20.12.2016: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_20.12.2016: Tại đây
Lịch sử_20.12.2016: Tại đây
Vật lý_20.12.2016: Tại đây
Văn học_20.12.2016: Tại đây

+++++++++++++++++++++
Điểm thi Khảo sát
Toán: Tại đây
Văn: Tại đây
Hỗ trợ trực tuyến
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
An error has occurred. Error: Dự báo thời tiết is currently unavailable.
Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
An error has occurred. Error: Người dùng Online is currently unavailable.
An error has occurred. Error: lượt truy cập is currently unavailable.
An error has occurred. Error: lượt truy cập is currently unavailable.
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn