Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
Điểm thi Lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Các môn CDK11+CDK12+CDK13_13.3.2017: Tại đây
Các môn_CDK13_13.3.2017:
Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy SĐT:0978419536)
Điểm chấm phúc khảo các môn_24.2.2017: Tại đây
Lý luận nhà nước và pháp luật_6.2.2017: Tại đây
Tài chính tiền tệ_6.2.2017: Tại đây
Toán rời rạc_6.2.2017: Tại đây
Tâm lý học đại cương_6.2.2017: Tại đây
Marketing_6.2.2017: Tại đây
Nguyên lý CN Mác LeNin HP1_22.1.2017: Tại đây
Nguyên lý CN Mác LeNin HP2_22.1.2017: Tại đây
Luật hiến pháp_22.1.2017: Tại đây
Nguyên lý thống kê_22.1.2017: Tại đây
Pháp luật đại cương_22.1.2017: Tại đây
Quản lý hành chính công_22.1.2017: Tại đây
Quản trị học_22.1.2017: Tại đây
Tiếng việt thực hành_22.1.2017: Tại đây
Toán cao cấp.CN48_22.1.2017: Tại đây
Toán cao cấp.CN71_22.1.2017: Tại đây
Toán cao cấp.CN kinh tế_22.1.2017: Tại đây
Văn thư lưu trữ_22.1.2017: Tại đây
Hỗ trợ trực tuyến
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
An error has occurred. Error: Dự báo thời tiết is currently unavailable.
Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
An error has occurred. Error: Người dùng Online is currently unavailable.
An error has occurred. Error: lượt truy cập is currently unavailable.
An error has occurred. Error: lượt truy cập is currently unavailable.
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn