Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
Điểm thi năm học 2016-2017_CĐLTK11_Định Hóa
Luật bình đẳng giới_21.6.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp nghề luật_10.5.2017_Định Hóa: Tại đây
Luật tố tụng hành chính_11.4.2017:Tại đây
Đường lối CMVN_31.3.2017: Tại đây
Tiếng anh CN_15.12.2016: Tại đây
Công pháp quốc tế_23.11.2016: Tại đây
Kỹ năng TVPL lao động_23.11.2016: Tại đây
Tư vấn pháp luật dân sự_23.11.2016: Tại đây
Kỹ năng TVPLDN_24.10.2016: Tại đây
Kỹ năng TVPL_7.10.2016: Tại đây
Tiếng việt thực hành_29.9.2016: Tại đây
Tâm lý học đại cương_29.9.2016: Tại đây
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
An error has occurred. Error: Dự báo thời tiết is currently unavailable.
Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
An error has occurred. Error: Người dùng Online is currently unavailable.
An error has occurred. Error: lượt truy cập is currently unavailable.
An error has occurred. Error: lượt truy cập is currently unavailable.
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn