Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
Điểm thi tốt nghiệp lần 2
Chính trị_26.1.2016: Tại đây
Chuyên môn nghiệp vụ.CN 51_26.1.2016: Tại đây
Lý thuyết tổng hợp.CN 81_26.1.2016: Tại đây
Lý thuyết tổng hợp.CN 83_26.1.2016: Tại đây
Lý thuyết tổng hợp.CN 51_26.1.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIểm thi các môn học lại_14.1.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi tốt nghiệp
Chính trị_14.9.2019: Tại đây
Kế toán tổng hợp.CN83_14.9.2015: Tại đây
Kế toán tài chính.CN81_14.9.2015: Tại đây
Lý thuyết tổng hợp+Chuyên môn nghiệp vụ.CN51: Tại đây
Lý thuyết tổng hợp.CN81,83_14.9.2015: Tại đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại năm học 2014-2015
kế toán máy_20/7/2015: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015
Các môn_20/5/2015: Tại đây
Phân tích TCDN_20/5/2015: Tại đây
Anh 2_3/6/2015: Tại đây

----------------------------------------------------------------
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Anh 2_11/6/2015: Tại đây

KTTC, KTTC1, KTHCSN, Công tác PB&HGCS_26/3/2015: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

KTTC 2_11/2/2015: Tại đây
KTTC_6/2/2015: Tại đây
KTTC1_6/2/2015: Tại đây
Kỹ thuật điều hành cơ sở&GTCV_30/1/2015: tại đây
Luật môi trường_30/1/2015: Tại đây
Luật ngân hàng_30/1/2015: Tại đây
Công tác phổ biến và HGCS_28/1/2015: Tại đây

Công tác hộ tịch_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Luật đất đai_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Luật TM_Lần 2_31/12/2014: tại đây
TCDN_Lần 2_31/12/2014: Tại đây

Tài chính tiền tệ_31/12/2014: Tại đây
TCSN_10/12/2014: 83B1
Điểm thi học lại_4/12/2014: Tại đây
Điểm thi luật_4/12/2014: Tại đây

TCDN_14/11/2014: 81B1
TKDN_14/11/2014: 81B1


---------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM THI LẠI, HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
Nhiều môn (7/6/2014): Tại đây
PLKT, Luat HP, Luat HS, Luat DS (9/6/2014): Tại đây

----------------------@@@@@@@@@@@@@-----------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Quản trị doanh nghiệp (7/7/2014): Tại đây
Kinh tế quốc tế (4/7/2014): Tại đây
Nguyên lý kế toán(30/6/2014): Tại đây

Luật hành chính_Luật hiến pháp(20/5/2014): Tại đây
Kinh tế vi mô (14/5/2014): Tại đây
Nguyễn lý thống kê
(14/5/2014): Tại đây
Pháp luật kinh tế (14/5/2014): Tại đây
Tà chính-Tiền tệ(20/5/2014): Tại đây

+++++++++++++++@@@@@@@@@@@+++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Anh 1: phòng 1
Giáo dục pháp luật: Tại đây
Soạn thảo văn bản+Marketing: Tại đây

-----------------------------++++++++++++++++---------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

Giáo dục pháp luật (22/1/2014): phòng 1, phòng 2
Marketing (22/1/2014): Tại đây
Anh 1(21/1/2014): phòng 1, phòng 2
Soạn thảo văn bản: Tại đây
Xây dựng văn bản pháp luật: Tại đây
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 99
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 99

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn