Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Lý thuyết tổng hơp KTDN_Tại trường+Lào Cai: K27A9, K31B1, K31B3, 81B1, 81B2, 81B3
Chính tri_Tại trường+Lào Cai+Quân khu: 81B2K27A9, K31B1, K31B3, 81B1, 81B3, 82B1

Kế toán TCDN_Tại trường+Lào cai: K27A9, K31B1, K31B3, 81B1, 81B2, 81B3
Lý  thuyết tổng hợp_Quân khu: 82B1

Kế toán hành chính sự nghiệp_Quân Khu: 82B1

 

++++++++++++@@@@@@@@@@@@++++++++++
ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 81B1, 81B2, 81B3, 82B1
ĐIỂM THI HỌC LẠI_LẦN 1
TCDN: B1, B2
Marketing: B1, B2
Kinh tế vi mô_Lần 2: B1, B2
Môn: Kinh tế vi mô: Tại đây
-----------------------------------+++++++++++++++++++------------------------------
ĐIỂM THI GIữA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tài chính tiền tệ_Tại trường: B1
Môn: Phân tích tài chính công_Quân khu: Tại đây
Môn: Kiểm toán_Quân khu: Tại đây
Môn: Kiểm toán_Lào Cai: Tại đây
Môn: Thị trường tài chính_Tại trường: B1, B2
Môn: Kiểm toán_Tại trường: B1, B2
Môn: Phân tích TCDN_Lào Cai: Tại đây
Môn: KTTC2_Lào Cai: Tại đây
Môn: Đặc điểm kế toán_Tại trường: B1, B2
Môn: Đặc điểm kế toán_Lào Cai: Tại đây
Môn: Thị trường tài chính_Lào Cai: Tại đây
Môn: Kế toán ngân sách xã_Quân khu: Tại đây
Môn: Thị trường tài chính_Quân khu: Tại đây
Môn: KT HCSN_Quân khu: Tại đây
Môn: KTTC2_Tại trường: B1, B2
Môn: Kế toán máy_Quân khu: phòng 1, phòng 2
Môn: Kế toán máy_Lào Cai: Tại đây

++++++++++++@@@@@@@@@@@@+++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: TCDN: 81B1, 81B2
Môn: Thuế: 81B1, 81B2
Môn: Quản trị DN: 81B1, 81B2
Môn: KTTC1: 81B1, 81B2
Môn: Thống kê DN: Tại đây
Môn: Ngân hàng thương mại: Tại đây
Môn: Anh 2_Tại trường: phòng 1, phòng 2

---------------------------++++++++++++++++++++-----------------------------
ĐIÊM THI CUỐI  KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Thuế NN_Lào cai: Tại đây
NHTM_Lào cai: Tại đây
ThuêNN_Tại trường: B1, B2
NHTM_Tại trường: B1, B2
Kế toán NS&KBNN_Quân khu: Tại đây
Điểm thi lần 2_Lào cai: Tại đây
Môn: KTTC1_Tại trường: B1, B2
Môn: Anh HP2_Lào cai: Tại đây
Môn: Anh 2_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Quản lý ngân sách_Quân Khu: Tại đây
Môn: Tài chính DN_Lào Cai: Tại đây
======================###############=================
ĐIÊM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tài chính SN_Quân Khu: Tại đây
Môn: KTTC_Lào Cai: Tại đây
Môn: TCDN_Tại trường: B1, B1., B2
Môn: Quản trị DN_Tại trường: B1, B1., B2
Môn: Thống kê doanh nghiệp_Lào cai: Tại đây
Môn: Thuế_Quân khu: Tại đây
Môn: Thống kê doanh nghiệp_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3
+++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 NĂM HOC 2011-2012

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy:SDT_ 0978419536)
Tại trường
Giáo dục pháp luật: Phòng 1
Soạn thảo văn bản (Thi-Học lại)
Tại Lào cai
Kinh tế chính trị
Kinh tế quốc tế
Kinh tế vi mô
Lý thuyết hạch toán
Nguyên lý thống kê
Marketing
Pháp luật kinh tế
Tài chính học
Tiền tệ ngân hàng
Tai Quân khu
Pháp luật kinh tế

 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 67
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 67

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn