Khoa Công nghệ Thông tin
Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) của trường CĐ KT-TC TN nhận sử mệnh của trường đào tạo sinh viên cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, luật và chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, thực hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
Chuyên mục này chưa có bài viết nào được đăng.