Khoa Luật
Ngày 08/6/2017, Khoa Luật – Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020