Tất cả tin tức
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tổ chức gặp mặt sinh viên Campuchia chúc mừng tết Chol Chnam Thmay - Campuchia 2565

Sáng ngày 12/4/2021 trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2565 (tính theo Phật lịch) cho toàn thể lưu sinh viên Campuchia đang học tập tại trường

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt hữu nghị, chúc mừng tết Bunpimay - Lào 2564

Sáng ngày 10/4/2021 Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tết cổ truyền Bunpymay 2564 (tính theo Phật lịch) cho toàn thể lưu học sinh nước CHDCND Lào đang theo học trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Phát triển vốn từ vựng cho học sinh, sinh viên học ngoại ngữ

Bản tin khoa học và đào tạo

Ứng dụng CNTT vào thiết kế giáo án, Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất theo định hướng phân hóa cho sinh viên

Tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo HSSV ngành Kế Toán

Một số giải pháp trong phòng chống bạo lực gia đình

Khát vọng xây dựng Quốc gia hùng cường từ Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Vệt Nam

Đề xuất góp ý nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Giáo dục chính trị

Phương pháp giảng dạy môn Lý thuyết ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc