Tất cả tin tức
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 trường Cao đẳng Thái Nguyên

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 trường Cao đẳng Thái Nguyên

Kế hoạch ĐBCL giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022

Hoạt động của phòng TTKT

Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

Hoạt động của phòng TTKT

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và Ban thực hành TK, CLP

Hoạt động của phòng TTKT

Báo cáo tổng kết tuyên truyền pháp luật PCTN giai đoạn 2019-2021

Hoạt động của phòng TTKT

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý 3 năm 2021

Hoạt động của phòng TTKT

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”

Hoạt động của phòng TTKT

Kế hoạch thực hiện Đề án số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 – 2025”

Hoạt động của phòng TTKT

Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 và Chương trình THTK, CLP năm 2021

Hoạt động của phòng TTKT