Ban - Trung tâm
TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016

Giới thiệu Cuốn hồi ký Hillary Rodham Clinton

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu Cuốn hồi ký Hillary Rodham Clinton

Giới thiệu cuốn truyện Quê Nội

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn truyện Quê Nội. Mời độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 1+2 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu tạp chí kế toán & Kiểm toán số 1 + số 2 năm 2016

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 3(444)+4(445) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn Thị trường tài chính tiền tệ số 3 ( 444) + số 4( 445) năm 2016.

Giới thiệu không gian sách nghệ thuật

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu tới bạn đọc không gian sách nghệ thuật chủ đề: " Mùa Xuân với Đảng".

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 1/2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tới độc giả tạp chí kinh tế và dự báo số chuyên đề tháng 1 năm 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 3(611) THÁNG 2/2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tới độc giả cuốn tạp chí kinh tế và dự báo số 3 tháng 2 năm 2016

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 1(609) THÁNG 1/2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tạp chí kinh tế dự báo số 1 năm 2016. kính mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1+2 THÁNG 1 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc tạp chí tài chính kỳ 1 + 2 tháng 1 năm 2016. mời quý độc giả đón đọc