Ban - Trung tâm
Giới thiệu cuốn sách Cuộc phiêu lưu của Pingơlơ

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách Cuộc phiêu lưu của Pingơlơ. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 5 (152) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 5 (152) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 12 (453) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 12 (453) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc.

Lịch làm việc tuần IV tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm TT - TV

Lịch làm việc tuần IV tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm TT - TV

Giới thiệu TT BDSHNB nghề BCVT

Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2015

Hoàn thành lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp tổ, đội VNPT Lào Cai

Từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2016 Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề BCVT đã phối hợp cùng Khoa Nghiệp vụ Bưu chính triển khai khóa “Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch quản lý và điều phối công việc quản lý đánh giá nhân viên thực hiện kế hoạch mục tiêu” cho CBCNV Viễn thông Lào Cai

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 11 (452) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 11 (452) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 12 (620) THÁNG 6/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 12 (620) THÁNG 6/2016. Mời quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn truyện Thức tỉnh mục đích sống

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn Truyện: Thức tỉnh mục đích sống. Mời quý độc giả đón đọc

Lịch làm việc tuần III tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm TT - TV

Lịch làm việc tuần III tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm TT - TV