Ban - Trung tâm
Lịch làm việc tuần III tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm thư viện

Lịch làm việc tuần III tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm thư viện

Lịch làm việc tuần II tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm thông tin - Thư viện thông báo Lịch làm việc tuần II tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm.

Lịch làm việc tuần I tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm TT - TV

Lịch làm việc tuần I tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm TT - TV

Giới thiệu cuốn truyện Bảo bối thượng hải

Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu cuốn truyện Bảo bối thượng hải. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 4 (151) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 4 (151) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 10 (451) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 10 (451) NĂM 2016. mới quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn truyện Tôi học đại học

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn truyện Tôi học đại học. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 5(456) THÁNG 05 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin thư viện giới thiệu TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 5(456) THÁNG 05 NĂM 2016. Mời độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 8 (449) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 8 (449) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2016. Mời quý độc giả đón đọc