Ban - Trung tâm
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH VÀVĂN HÓA ĐỌC

Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa đọc sách với chủ đề: “Sách nâng tầm tri thức - vì ngày mai lập nghiệp” vào ngày 21/4/2016.

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016. Mời quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn sách đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1(626) THÁNG 2 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu Tạp chí tài chính kỳ 1 ( 626) tháng 2 năm 2016

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1(628) THÁNG 3 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu Tạp chí tài chính kỳ 1 ( 628) tháng 3 năm 2016

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 5(613) THÁNG 3/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn tạp chí Kinh tế và dự báo số 5 ( 613) tháng 3 năm 2016

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 6 (447) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu Cuốn Thị trường tài chính tiền tệ số 6 ( 447) năm 2016

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 6(614) THÁNG 3/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn tạp chí kinh tế và dự báo số 6 ( 614) tháng 3/ 2016

Giới thiệu cuốn truyện Tình yêu thời thổ tả

Trung tâm thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn truyện Tình yêu thời thổ tả. Mời độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016