Trung tâm Thông tin Thư viện
TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 3 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn : TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 3 NĂM 2017. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 09 - THÁNG 3/2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn: TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 09 - THÁNG 3/2017. Mời quý độc giả đón đọc.

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 2(465) THÁNG 2 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 2(465) THÁNG 2 NĂM 2017. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 07- THÁNG 3/2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 07- THÁNG 3/2017. Mời quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn sách Tôi học đại học

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách Tôi học đại học. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 06 - THÁNG 2/2017

Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 06 - THÁNG 2/2017. Mời quý độc giả đón đọc

Kể chuyện các nữ tướng trong lịch sử Việt Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách : Kể chuyện các nữ tướng trong lịch sử Việt nam. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 05 - THÁNG 2/2017

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 05 - THÁNG 2/2017. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 29(637) THÁNG 11 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 29(637) THÁNG 11 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 11(462) THÁNG 11 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 11(462) THÁNG 11 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc