Trung tâm BD Sát hạch Nâng bậc BCVT
Giới thiệu TT BDSHNB nghề BCVT

Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2015

Hoàn thành lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp tổ, đội VNPT Lào Cai

Từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2016 Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề BCVT đã phối hợp cùng Khoa Nghiệp vụ Bưu chính triển khai khóa “Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch quản lý và điều phối công việc quản lý đánh giá nhân viên thực hiện kế hoạch mục tiêu” cho CBCNV Viễn thông Lào Cai