Cao đẳng - Trung cấp
Thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019

Thong tin chi tiết:

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sỹ năm 2017-2018 tại tỉnh Thái Nguyên

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ tại tỉnh Thái Nguyên như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thông báo chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng ngạch kế toán viên", chi tiết xem file đính kèm.

(Mới nhất) Đăng ký xét tuyển trực tuyến năm 2017 - Hãy đăng ký ngay để được ưu tiên

Tại đây có phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến năm 2017. Hãy đăng ký ngay để được ưu tiên trong xét tuyển.

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Để các cán bộ, giảng viên tham gia tuyển sinh nắm rõ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng là học sinh phổ thông sẽ được hưởng khi theo học tại nhà trường, chúng tôi đăng toàn văn hai tài liệu trên để các đồng chí có thể tham khảo. Nội dung chi tiết xin mời Click chuột tại các liên kết sau:

Đăng ký xét tuyển trực tuyến vào Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên triển khai kênh đăng ký xét tuyển vào Trường trên Website. Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Website có cơ sở pháp lý tương đương việc nộp đơn đăng ký trực tiếp.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại U-crai-na năm 2016.

Xin mời xem chi tiết tại các liên kết sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau đây :

Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau: