Chương trình IC3
Tài nguyên ôn tập MOS Excel

Khoa CNTT xin chia sẻ với các đồng chí cán bộ giảng viên và HSSV một số tài nguyên (tài liệu, câu hỏi, bài tập) phục vụ việc ôn luyện và thi lấy chứng chỉ MOS Excel của Microsoft. Các bạn có thể Download về xem tham khảo trong quá trình ôn luyện MOS Excel.

Tài liệu tập huấn phần mềm ôn luyện IC3

Đây là những tài liệu trong lớp tập huấn phần mềm ôn luyện IC3 GS4 cho cán bộ, giảng viên. Các đồng chí bấm vào link bên dưới để download tài liệu về tham khảo để triển khai tại đơn vị của mình.

Tài liệu giáo trình học, ôn luyện IC3 (Full)

Khoa CNTT xin gửi đến cán bộ, giáo viên nhà Trường và HSSV toàn bộ tài liệu, giáo trình ôn luyện IC3 bản GS4.