Công tác cán bộ
Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp khoa,phòng

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng ủy Nhà trường, được sự đồng ý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 645/SNV-CBCC ngày 06/6/2013, ngày 06/6/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã ký quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp khoa, phòng ở một số đơn vị trực thuộc.