Công tác HSSV
Danh sách tập thể lớp và học sinh hệ Trung cấp được tuyên dương trong tháng 9/2017

Trong thời gian từ ngày 4/9/2017 đến ngày 17/9/2017, qua kiểm tra, theo dõi và căn cứ vào tổng hợp của lớp trực tuần tuyên dương các tập thể và cá nhân học sinh hệ trung cấp có ý thức học tập tốt, hăng hái phát biểu xây dựng bài, đạt nhiều điểm tốt trong 2 tuần:

Thông báo về việc cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015 và 2016 cho HSSV hệ Cao đẳng K9, K10, K11, K12, K13

Công tác tiếp nhận học sinh và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh hệ TC 3 năm K38

Trong 2 ngày 29 và 30/7/2017, trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận và làm các thủ tục nhập học hệ trung cấp 3 năm K38.

Lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên sinh viên ưu tú lớp K1181B1

Căn cứ quyết định số 479-QĐ/TU ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thành ủy Thái Nguyên về việc chuẩn y kết nạp Đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy, theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, ngày 15/08/2017, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp cho đoàn viên ưu tú Trần Huyền Trang-lớp K1181B1.

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh hệ TC 3 năm K37 cuối năm học 2016-2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác năm học 2016-2017 và tháng 7/2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Trong sáng ngày 02/07/2017, Phòng Công tác HSSV đã chỉ đạo các đồng chí GVCN-CVHT các lớp TC K37 tổ chức họp phụ huynh học sinh theo từng lớp chủ nhiệm.

Nhà trường tổ chức cho lưu học sinh Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan K6 và học sinh hệ TC K37 đi tham quan học tập thực tế tại di tích lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 6-2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu .Nhà trường đã tổ chức cho lưu sinh viên Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan K6 và học sinh hệ TC K37 đi tham quan học tập thực tế tại khu di tích lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích giúp cho các em được giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước con người Việt Nam.

Thông tin hội nghị giao ban công tác HSSV tháng 05-2017

Trong sáng ngày 05/06/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá nhận xét việc chấp hành quy chế, quy định của HSSV toàn trường trong tháng 5-2017, triển khai các nhiệm vụ cần thực hiện đối với HSSV toàn trường tháng 6,7 năm 2017 và đối thoại giữa nhà trường với HSSV.

Một số nhiệm vụ cần thực hiện đối với HSSV toàn trường trong tháng 6,7 năm 2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 06-2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 6,7 năm 2017 như sau:

Các nhiệm vụ cần thực hiện đối với HSSV trong tháng 4-2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 04-2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 04 năm 2017 như sau:

Thông tin hội nghị giao ban và đối thoại với HSSV tháng 03-2017

Trong sáng ngày 01/04/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban và đối thoại với HSSV nhà trường tháng 3-2017.