Công tác HSSV
Thông báo về việc tổ chức cho HSSV nhà trường đăng kí học cải thiện điểm

Căn cứ quyết định số 43/2007/QĐBGD ĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Thông tin hội nghị giao ban tháng 5-2014

Trong sáng ngày 31/5/2014, theo chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng khối HSSV đánh giá tổng kết các hoạt động Công tác HSSV tháng 5, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Thông báo v/v giao ban khối hs-sv tháng 5 năm 2014.

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV

Thông báo về việc không tụ tập, tham gia biểu tình trái pháp luật

Thực hiện thông báo số 203, ngày 17-5-2014 của văn phòng Chính phủ truyền đạt Chỉ thị của Thủ tướng về việc đảm bảo an ninh trật tự, không cho phép tham gia biểu tình trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện thông báo số 96, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng KT-TC Thái Nguyên về việc không tụ tập tham gia biểu tình trái pháp luật.

Thông tin hội nghị giao ban thang 4-2014

Trong sáng ngày 29/04/2014, theo chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng khối HSSV đánh giá tổng kết các hoạt động Công tác HSSV tháng 4, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Nhiệm vụ trọng tâm Công tác học sinh, sinh viên tháng 5 năm 2014

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 5-2014 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm CT HSSV trong tháng 5-2014 như sau:

Thông báo giao ban khối học sinh, sinh viên tháng 4-2014

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV

Thông báo kế hoạch tuyển sinh Thi liên thông đại học với các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên-ĐH Thái Nguyên, Đại học Sao đỏ, Đại học Thành đô, Đại học Vinh

Được sự nhất trí của Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên-ĐH Thái Nguyên, Đại học Sao đỏ, Đại học Thành đô, Đại học Vinh, trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2014 trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên liên kết với các trường đại học trên tổ chức tuyển sinh thi liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh thi liên thông đại học với trường đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên

Được sự nhất trí của Đại học Thái Nguyên, trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2014, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh thi liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Thông tin tuyển dụng của công ty cổ phần truyền thông Kim Cương- Diamond Media JSC

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương hoạt động trong lĩnh lục cung cấp dịch vụ Chăm sóc Khách Hàng qua tổng đài Viettel và thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại Công ty. Dưới đây là thông tin tuyển dụng nhân viên của Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương chi nhánh Thái Nguyên.