Công tác HSSV
Quyết định khen thưởng HSSV HK1 năm học 2012-2013

Căn cứ kết quả phấn đấu học tập, rèn luyện của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 và kết quả xét duyệt của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp ngày 27/ 3/ 2013;Nhà trường đã có quyết định khen thưởng cho 863 học sinh, sinh viên các khóa K7, K8, K9, K32, K33, LTK6, LTK7 có kết quả rèn luyện, học tập học kỳ I năm học 2012-2013 đạt loại khá trở lên.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác GVCN

Danh sách HSSV bị kỷ luật tháng 3-2013

Hội nghị giao ban tháng 3-2013

Kiểm tra, xử lý các trường hợp HSSV nhà trường vi phạm luật ATGT

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật ATGT của HSSV nhà trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ 2 năm học 2012-2013. Ngay đầu học kỳ 2 phòng CT HSSV đã phối hợp cùng BCH Đoàn trường trực kiểm tra việc chấp hành luật ATGT của HSSV nhà trường.

Đại hội các Lớp - Chi đoàn sinh viên CĐK9, TCK33, CĐLT K7 nhiệm kỳ 2012 - 2014

Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013, Từ ngày 28/2/2013 đến 13/3/2013 , các lớp-chi đoàn cao đẳng K9, trung cấp K33 và Cao đẳng liên thông K7 trường Cao đẳng KT-TC Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Lớp - Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Kế hoạch đại hội lớp, đại hội chi đoàn năm học 2012 - 2013

Đây là kế hoạch phân lịch đại hội lớp, đại hội chi đoàn K9, K33, CĐLT K7 và K8.91C1 năm học 2012 - 2013. Đề nghị các lớp-chi đoàn bám sát và thực hiện đúng theo kế hoạch trên.