Công tác HSSV
Thông báo giao ban CT HSSV tháng 3-2017

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Thực hiện nhiệm vụ, công tác HSSV tháng 03-2017, Nhà trường thông báo tới các đơn vị, các lớp HSSV kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban tháng 03-2017 như sau:

Chương trình giáo dục về sức khỏe sinh sản, tư vấn về giới tính cho HSSV nữ nhà trường

Trong ngày 21/03/2017, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Phòng Công tác HSSV phối hợp với bệnh viện phụ sản An Thịnh-Hà Nội đã tổ chức buổi giáo dục tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, giới tính cho toàn bộ HSSV nữ của Nhà trường.

Thông tin hội nghị giao ban CT HSSV tháng 02-2017

Trong sáng ngày 04/03/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban đối thoại với HSSV nhà trường tháng 2-2017.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 3 năm 2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 03-2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 03 năm 2017 như sau:

Thông báo giao ban CT HSSV tháng 02-2017

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Thực hiện nhiệm vụ, công tác HSSV tháng 02-2017, Nhà trường thông báo tới các đơn vị, các lớp HSSV kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban tháng 02-2017 như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 1, 2 năm 2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 1-2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 1+2 năm 2017 như sau

Thông tin hội nghị giao ban CT HSSV tháng 12-2016

Trong sáng ngày 31/12/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Tổng kết đợt thi đua trọng điểm học kì 1 năm học 2016-2017, tổng kết và trao thưởng cho sinh đạt giải thể thao cấp trường và cấp tỉnh tháng 12-2016, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch CT HSSV tháng 1/2016 và tổ chức đối thoại giữa nhà trường với HSSV.

Thông tin hội nghị giao ban CT HSSV tháng 11-2016

Trong buổi sáng thứ Bảy, ngày 03/12/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá việc chấp hành quy chế, quy định của HSSV toàn trường tháng 11-2016; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 12-2016; Tuyên truyền đối với HSSV việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định của Pháp luật và đối thoại giữa HSSV với Nhà trường.

Thông báo giao ban CT HSSV tháng 11-2016

Kế hoạch đợt thi đua trọng điểm tháng 11 và 12-2016

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ, BGH Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên năm học 2016-2017; Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày truyền thống trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên (20/12/1978-20/12/2016); Phòng Công tác HSSV phát động đợt thi đua trọng điểm đối với khối HSSV trong toàn trường với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016),và ngày truyền thống trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên (20/12/1978-20/12/2016)”, cụ thể như sau: