Công tác HSSV
Thông tin hội nghị giao ban CT HSSV tháng 10-2016

Trong buổi sáng thứ Bảy, ngày 29/10/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá việc chấp hành quy chế, quy định của HSSV toàn trường tháng 10-2016; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 11-2016; phát động đợt thi đua trọng điểm khối HSSV từ 1/11 đến 31/12/2016 và đối thoại giữa HSSV với Nhà trường.

Lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú các lớp Cao đẳng Khóa 10

Căn cứ quyết định số 256/QĐ-TU ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thái Nguyên về việc chuẩn y kết nạp Đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy, theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, ngày 28/10/2016, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp cho các quần chúng ưu tú là sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 10.

Lịch công tác lãnh đạo tuần 4 tháng 10 năm 2016

Thông báo giao ban CT HSSV tháng 10-2016

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Thực hiện nhiệm vụ, công tác HSSV tháng 10-2016, Nhà trường thông báo tới các đơn vị, các lớp kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban tháng 10-2016 như sau:

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 9 năm 2016

Lịch công tác lãnh đạo phòng tuần 4 tháng 8-2016

Thông tin hội nghị giao ban tháng 5-2016

Trong sáng ngày 04/6/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 6-2016

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 06-2016 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 06-2016 như sau

Hội nghị giao ban công tác HSSV và đối thoại với HSSV tháng 4-2016

Trong chiều ngày 29/4/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 05 năm 2016

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 05-2016 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 05-2016 như sau