Công tác HSSV
Thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú cho HSSV năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với HSSV, phòng CT HSSV trường CĐ Kinh tế Tài chính TN thông báo hướng dẫn việc thực hiện chính sách nội trú năm học 2015 – 2016 đối với học sinh, sinh viên như sau:

Danh sách các đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Căn cứ vào nghị quyết phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường năm học 2015-2016; căn cứ vào tiêu chuẩn điều kiện kết nạp Đảng viên là HSSV của BCH Đảng ủy Nhà trường; căn cứ vào nghị quyết phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ chi bộ CT HSSV năm học 2015-2016 về công tác phát triển đảng viên.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỐI VỚI HSSV THÁNG 03 NĂM 2016

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 03-2016 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 03-2016 như sau

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO HSSV NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; Để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với HSSV, phòng CT HSSV trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính TN thông báo hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2015 – 2016 đối với học sinh, sinh viên như sau:

Thông tin hội nghị giao ban tháng 2-2016

Trong chiều ngày 02/03/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá công tác HSSV tháng 02-2016; Nhận xét việc trả phép Tết của HSSV toàn trường; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 3-2016 và Đoàn thanh niên Nhà trường phát động đợt thi đua trọng điểm từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016 khối HSSV toàn trường.

Thông tin hội nghị giao ban Công tác HSSV tháng 1-2016

Trong sáng ngày 28/1/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá công tác HSSV tháng 1-2016; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 2,3-2016 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV toàn trường tháng 02&03 năm 2016

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 02&03-2016 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 02&03 năm 2016 như sau

Thông báo giao ban Công tác HSSV tháng 1-2016

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV

Thông tin hội nghị giao ban công tác HSSV tháng 12-2015

Trong sáng ngày 31/12/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, Phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối HSSV hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Tổng kết đợt thi đua trọng điểm tháng 11+ 12, tổng kết và trao thưởng cho sinh đạt giải thể thao cấp trường và cấp tỉnh tháng 12-2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch CT HSSV tháng 1/2016 và tổ chức đối thoại giữa nhà trường với HSSV.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỐI VỚI HSSV THÁNG 01 NĂM 2016

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 01-2016 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 01-2016 như sau