Công tác HSSV
Thông báo giao ban khối HSSV tháng 11 năm 2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV

Chi bộ Phòng công tác học sinh, sinh viên tổ chức kết nạp đảng cho các đoàn viên ưu tú là sinh viên cao đẳng khóa 9

Căn cứ quyết định số 556/QĐ-TU ngày 27 tháng 09 năm 2015 của Thành ủy Thái Nguyên về việc chuẩn y kết nạp Đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy, theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, sáng ngày 06/11/2015, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp cho các quần chúng ưu tú là sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 9.

Đoàn vận động viên nhà trường tham dự "Giải người giáo viên nhân dân Toàn quốc lần thứ VI năm 2015" đạt giải Ba toàn đoàn

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam, 65 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã chọn cử đoàn vận động viên tham dự Giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ VI năm 2015” tại Đại học Huế - Thành phố Huế từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Thông tin hội nghị giao ban tháng 9-2015

Trong sáng ngày 03/10/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá công tác HS-SV tháng 9-2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10-2015 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 10-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 10-2015 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 10-2015 như sau.

Thông tin hội nghị giao ban CT HSSV tháng 8-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, trong sáng ngày 04/09/2015, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối học sinh, sinh viên tháng 8-2015.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 9-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 9-2015 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 9-2015 như sau.

Thông báo họp giao ban khối HSSV tháng 8-2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Phòng CT HSSV kính gửi các đơn vị trong trường; GVCN; Ban Cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp HSSV trong nhà trường kế hoạch giao ban công tác HSSV tháng 8-2015 của nhà trường như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm công tác GVCN-CVHT tháng 8-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Căn cứ nghị quyết, kế hoạch của phòng Công tác học sinh, sinh viên tháng 8-2015. Phòng Công tác học sinh sinh viên phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm công tác GVCN-CVHT tháng 8-2015 như sau:

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, hướng dẫn đăng ký học lại

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên xin thông báo đến các em HSSV nhà trường một số nội dung sau: