Công tác HSSV
Thông tin hội nghị giao ban tháng 5-2015

Trong sáng ngày 06/06/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối học sinh, sinh viên tháng 5-2014.

Thông báo giao ban CT HSSV tháng 5-2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV. Phòng CT HSSV kính gửi các đơn vị trong trường; GVCN; Ban Cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp HSSV trong nhà trường kế hoạch giao ban công tác HSSV tháng 5-2015 của nhà trường như sau:

Hội nghị giao ban đối thoại tháng 4-2015 và tư vấn tuyển sinh liên thông đại học cho sinh viên cao đẳng khóa 9

Trong sáng ngày 25/4/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối HSSV hàng tháng.

Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV toàn trường thấng 5-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 5-2015 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 5-2015 như sau:

Thông báo giao ban tháng 4-2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV.

Hội nghị giao ban khối HSSV toàn trường tháng 3-2015

Trong sáng ngày 28/3/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban khối HSSV hàng tháng.

Thông báo giao ban Công tác học sinh, sinh viên tháng 3-2015

Thông tin hội nghị giao ban tháng 1-2015

Trong sáng ngày 31/01/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá công tác HS-SV tháng 1-2015; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 2,3-2015 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Thông báo giao ban Công tác học sinh, sinh viên tháng 1-2015

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV.

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 8 và các khóa trước

Căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, BGH nhà trường tháng 01/2015 về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 8 và các khóa trước có sinh viên chưa tốt nghiệp;