Công tác HSSV
Thông tin hội nghị giao ban tháng 12-2014

Trong sáng ngày 31/12/2014, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá công tác HS-SV tháng 12-2014; tổng kết đợt thi đua trọng điểm từ 1/10/2014 đến 31/12/2014; Tặng giấy khen sinh viên giỏi cấp trường; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 1-2015 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Thông tin hội nghị giao ban tháng 12-2014

Trong sáng ngày 31/12/2014, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Đánh giá công tác HS-SV tháng 12-2014; tổng kết đợt thi đua trọng điểm từ 1/10/2014 đến 31/12/2014; Tặng giấy khen sinh viên giỏi cấp trường; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV của tháng 1-2015 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Nhiệm vụ trọng tâm Công tác học sinh, sinh viên tháng 1-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 1-2015 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm CT HSSV trong tháng 1-2015 như sau.

Thông báo giao ban Công tác học sinh, sinh viên tháng 12-2014

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV.

Thông tin hội nghị giao ban công tác học sinh, sinh viên tháng 11-2014

Trong sáng ngày 29/11/2014, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Giáo dục chuyên đề về chủ quyền,biển đảo Việt Nam cho HSSV toàn trường; Đánh giá công tác HS-SV tháng 11-2014, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 12 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Thông báo giao ban khối HSSV tháng 11-2014

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV.

Học sinh, sinh viên với trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường học tập, tài sản chung của nhà trường

Tích cực tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường học tập, tài sản chung của nhà trường và tuyên truyền mọi người cùng tham gia là trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là đối với mỗi học sinh, sinh viên. Điều đó góp phần giữ gìn và tạo nên một môi trường học tập hiện đại, văn minh. Giúp chúng ta trở nên đẹp hơn, được tôn trọng hơn trong mắt người khác. Không những thế nó còn góp phần tạo nên bản sắc, thương hiệu của trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên cũng như của mỗi học sinh, sinh viên nhà trường.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác học sinh, sinh viên tháng 11 năm 2014

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 11-2014 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm CT HSSV trong tháng 11-2014 như sau.

Thông tin hội nghị giao ban công tác học sinh, sinh viên tháng 10-2014

Trong sáng ngày 01/11/2014, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh Tế-Tài Chính Thái Nguyên, phòng CT HSSV đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Hội nghị giao ban gồm các nội dung: Giáo dục chuyên đề về kiến thức pháp luật, hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014; Đánh giá công tác HS-SV tháng 10-2014, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 và tổ chức đối thoại giữa HSSV với nhà trường.

Thông báo giao ban khối HSSV tháng 10-2014

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV.