Công tác HSSV
Thông báo giao ban khối HSSV tháng 9-2014

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV.

Thông báo giao ban khối HS-SV tháng 8 năm 2014

Căn cứ quyết định số 142/ QĐ – CĐKT ngày 28/08/2008 của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên quy định về tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác HS-SV

Các nhiệm vụ trọng tâm Công tác học sinh, sinh viên tháng 9-2014

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 9-2014 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm CT HSSV trong tháng 9-2014 như sau.

Lễ Bế giảng va trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 Cao đẳng hệ chính quy trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ, BGH trường Cao Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên năm học 2013-2014. Được sự nhất trí của Đảng uỷ, BGH nhà trường. Nhằm mục đích tổng kết, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập đối với khoá 8 Cao đẳng hệ chính quy, đúng 8 giờ 00 ngày 16/8/2014, trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ bế giảng cho khoá 8 Cao đẳng hệ chính quy niên khoá 2011-2014.

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao đẳng liên thông khóa 7 -trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ, BGH trường Cao Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên năm học 2013-2014. Được sự nhất trí của Đảng uỷ, BGH nhà trường. Nhằm mục đích tổng kết, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập đối với khoá 7 Cao đẳng liên thông, đúng 9 giờ 30 ngày 17/8/2014, trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ bế giảng cho các lớp cao đẳng liên thông khóa 7 niên khóa 2012-2014.

Chi bộ phòng CT HSSV kết nạp 15 đảng viên mới là đoàn viên ưu tú thuộc các chi đoàn sinh viên Cao đẳng khóa 8.

Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng

Lịch học chính trị đầu năm đối với các lớp cao đẳng Khóa 10

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Kế hoạch công tác tháng 7,8/2014 của nhà trường. Phòng CT HSSV xin thông báo tới toàn thể các đ/c GVCN, các lớp HSSV cao đẳng khóa 10 lịch học chính trị đầu năm như sau.

Kế hoạch học lại các khóa từ 1/8/2014

Đây là lịch học lại dành cho tất cả các khóa CĐ K9, K10, CĐ LT K8 và TC K34. Đề nghị các đ/c GVCN, BCS các lớp nắm bắt để triển khai đến lớp mình

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các đoàn viên ưu tú là sinh viên cao đẳng khóa 8

Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng

Nhiệm vụ trọng tâm Công tác học sinh, sinh viên tháng 6 năm 2014

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 6-2014 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm CT HSSV trong tháng 6-2014 như sau: