Đảng đoàn
Nghị quyết về chương trình công tác tháng 10 năm 2018

Nội dung chi tiết

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 9 năm 2018

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 8 năm 2018

Nội dung chi tiết

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 7 năm 2018

Thông tin chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 6 năm 2018

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 5 năm 2018

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 4 năm 2018

Nội dung nghị quyết

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 2 năm 2018

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 2 năm 2018

Đoàn thanh niên tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên mới đợt 1, năm học 2017 - 2018”

Đoàn thanh niên tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên mới đợt 1, năm học 2017 - 2018”

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 1 năm 2018

Nghị quyết của Đảng uỷ về chương trình công tác tháng 1 năm 2018