Đảng đoàn
Nghị quyết về chương trình công tác tháng 8 năm 2018

Nội dung chi tiết

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 7 năm 2018

Thông tin chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 6 năm 2018

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 5 năm 2018

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 4 năm 2018

Nội dung nghị quyết

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 2 năm 2018

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 2 năm 2018

Đoàn thanh niên tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên mới đợt 1, năm học 2017 - 2018”

Đoàn thanh niên tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên mới đợt 1, năm học 2017 - 2018”

Nghị quyết về chương trình công tác tháng 1 năm 2018

Nghị quyết của Đảng uỷ về chương trình công tác tháng 1 năm 2018

Công đoàn trường tổ chức giải cầu lông cán bộ, viên chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của nhà trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong các ngày 14, 15, 16 tháng 11 năm 2017, công đoàn nhà tr...

Gala văn nghệ sinh viên chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ủng hộ Quỹ “Tiếp sức em đến trường”

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016- 2017, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu tối ngày 19-1...