Đảng đoàn
Chương trình công tác đoàn tháng 6 năm 2012

Đánh giá tổng kết hoạt động đoàn tháng 5 và triển khai chương trình công tác đoàn tháng 6/2012. Các chi đoàn bám sát chương trình thực hiện.

Tổ chức hội thi tìm hiểu về Bác Hồ

Nhằm thiết thực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Hội thi “TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ”.