Đảng đoàn
Nghị quyết và chương trình công tác tháng 8 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 7 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 6 năm 2017.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trường cao đẳng kinh tế - tài chính thái nguyên lần thứ xvi, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 4 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 3 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 1+2 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 11 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Khoa Luật

Sáng ngày 02/11/2016, Chi bộ Khoa Luật thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Mai và Bùi Thanh Phương, là giảng viên đang công tác tại Khoa Luật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.