Đoàn thanh niên
Đăng cai tổ chức giải cầu lông cán bộ Đoàn Thành Phố

Đoàn trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên đăng cai tổ chức giải cầu lông cán bộ Đoàn do thành đoàn Thái Nguyên tổ chức.

Mẫu văn bản xét đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

Tuyệt đối bám sát vào các quy định của đoàn trường về điểm học tập, rèn luyện và tham gia công tác đoàn.

Đoàn TN trường tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

Đoàn TN kết hợp với Công đoàn trường tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ, giáo viên nhà trường.

Chương trình công tác đoàn tháng 6 năm 2012

Đánh giá tổng kết hoạt động đoàn tháng 5 và triển khai chương trình công tác đoàn tháng 6/2012. Các chi đoàn bám sát chương trình thực hiện.

Tổ chức hội thi tìm hiểu về Bác Hồ

Nhằm thiết thực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Hội thi “TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ”.