Giới thiệu về BQL KTX
Ban quản lý Khu nội trú tổ chức cho học sinh K37 tập thể dục buổi sáng

Cơ sở vật chất Khu nội trú

Nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn trái phiếu Chính phủ và kinh phí của Tỉnh cấp để xây dựng Khu nội trú của nhà trường. Trong thời gian qua Đảng uỷ Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trong Khu nội trú nhằm tạo điều kiện tốt nhất về nơi ở của HS-SV nội trú.

Giới thiệu về ban quản lý Khu nội trú