KH Công tác P CT HSSV
Công tác tiếp nhận học sinh và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh hệ TC 3 năm K38

Trong 2 ngày 29 và 30/7/2017, trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận và làm các thủ tục nhập học hệ trung cấp 3 năm K38.

Lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên sinh viên ưu tú lớp K1181B1

Căn cứ quyết định số 479-QĐ/TU ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thành ủy Thái Nguyên về việc chuẩn y kết nạp Đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy, theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, ngày 15/08/2017, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp cho đoàn viên ưu tú Trần Huyền Trang-lớp K1181B1.

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 6 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 1 tháng 6 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 5 tháng 5 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 5 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 4 tháng 4 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 4 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo phòng CT HSSV tuần 2 tháng 4

Lịch công tác lãnh đạo phòng CT HSSV tuần 4 tháng 3-2017