KH công tác P Tài chính KT
Lịch làm việc tuần III tháng 11

Lịch công tác tuần III tháng 11

Lịch làm việc tuần II tháng 10

Lịch làm việc tuần II tháng 10 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần IV tháng 9

Lịch làm việc tuần IV tháng 9 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần III tháng 9

Lịch làm việc tuần III tháng 9 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần II tháng 9

Lịch làm việc tuần II tháng 9 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần I tháng 9

Lịch làm việc tuần I tháng 9 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần V tháng 8

Lịch làm việc tuần II tháng 8 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần II tháng 8

Lịch làm việc tuần II tháng 8 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần IV tháng 7

Lịch làm việc tuần III tháng 7 của lãnh đạo phòng

Lịch làm việc tuần III tháng 7

Lịch làm việc tuần III tháng 7 của lãnh đạo phòng